skip to content »

pubob.nokia-phone.ru

Stopy davnej minulosti online dating

stopy davnej minulosti online dating-3

Ťažba drahých a farebných kovov ho udržiavala v pozícii, keď aj nemecký kronikár Ulrich Richental, historiograf Kostnického koncilu, píše o “slovenských krajoch medzi Moravou a Poľskom pri rieke, ktorú volajú Váh”, a “liptovské knieža” Ján Huňady mladší sa pokúša získať uhorský trón.Kniha rozpráva o vzniku Osmanskej ríše, o vstupe Turkov do Uhorského kráľovstva a o prvej fáze uhorsko-osmanských vojen za sultána Sulejmana.

stopy davnej minulosti online dating-25stopy davnej minulosti online dating-24stopy davnej minulosti online dating-77

Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.Tretí zväzok Stopy dávnej minulosti (Zrod národa) rozpráva o príchode Slovanov, ktorí sa usadili na oboch brehoch rieky Moravy, na sever od Dunaja v Dolnom Rakúsku a na Slovensku, v Zadunajsku a azda aj v Potisí.Prišli ako blízki príbuzní, niekoľko stáročí zdieľali spoločný osud, vzdorovali spoločným nepriateľom, žili v spoločnom štáte, no potom ich udalosti rozdelili a oni sa stali Maďarmi, Nemcami, Čechmi – a Slovákmi.Rozpráva o časoch po vymretí arpádovskej dynastie a nástupe „cudzích kráľov“, príslušníkov anjouovského rodu a Žigmunda Luxemburského.Nie je to epizóda, vládli v Uhorsku takmer poldruha...Je to veľmi málo známe obdobie, najnovšie objavy prekvapujú aj historikov.

Siedmy zväzok dejín časovo nadväzuje na predchádzajúce časti knižného cyklu.

Kniha Stopy dávnej minulosti o začiatkoch Uhorského kráľovstva; sleduje ich zo slovenského pohľadu, hľadá slovenský podiel na vzniku Uhorska, na jeho budovaní a utváraní hraníc.

Rozpráva príbehy z čias Nitrianskeho kniežatstva, z ktorého po krvavých bojoch vzišli nitrianski Arpádovci ako noví uhorskí králi.

Pre Slovensko to bolo mimoriadne významné obdobie: ťažba rúd, zlata, striebra, no najmä medi ho vysunula do popredia európskych dejín, drahé a farebné kovy vyťažené na Slovensku vošli do hospodárstva takých krajín ako Taliansko.

Je to veľmi málo známe obdobie, najnovšie objavy prekvapujú aj historikov. Je napísaná veľmi pútavo, takže suché historické fakty, a postavy dostávajú ľudskú a emotívnu podobu, približuje nám spôsob myslenia vtedajších ľudí, panovníkov...

Chcem však upozorniť na dve nepresnosti v kapitole o sv. Na jednom z obrázkov je podľa popisu jej socha v portugalskej Coimbre, no nie je to socha sv. Nerozumiem Dvořákovmu termínu "druhé kráľovstvo", ktorý je aj v podnázve tohto dielu. Aj keď mám vyštudovanú históriu, tak som sa s týmto termínom ešte nestretla.